Het bestuur

Samenstelling Bestuur de Paperclip Velp:

Voorzitter Dhr. A. Buitenhuis voorzitter@paperclipvelp.nl
Secretaris Dhr. G. Jeurissen secretaris@paperclipvelp.nl
2e Secretaris Mw. W. Wielinga  
Penningmeester Dhr. G. van Gorkum penningmeester@paperclipvelp.nl
2e Penningmeester Dhr. R. Mulder  
Coördinator cursussen Mw. N. Schmidt cursussen@paperclipvelp.nl
Coördinator activiteiten Mw. W. Wielinga activiteiten@paperclipvelp.nl
Coördinator PR  Dhr. H. de Vries pr@paperclipvelp.nl
Technische zaken Dhr. J. Veldhuis techniek@paperclipvelp.nl

Bankrekening

ING: NL80 INGB 0008 4061 52 t.n.v. Stichting De Paperclip Velp

Pr-groep

Heimen de Vries Coördinator PR
John Juijn redacteur
Joke en Frans Verheul correcties
Paul Hendriks webmaster
%d bloggers liken dit: