Beste Paperclippers, vrijwilligers en docenten van De Paperclip, 

Het zal U ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat de Paperclip Velp dit jaar het 40 jarig jubileum gaat vieren. Het programma staat inmiddels gepubliceerd.
Dit jubileum is voornamelijk bereikt mede dankzij de inzet van alle vrijwilligers over al die jaren. Geweldig!! Zonder jullie inzet was dit absoluut niet behaald.

In het jubileum weekend willen we daar toch op een speciale manier bij stilstaan. Gezamenlijk met alle vrijwilligers!
Wij nodigen U dan ook van harte uit om op zaterdag 30 September. Een feestelijke avond met muziek, een heerlijk buffet en andere verrassingen. 19.00-22.30 uur.

Namens het bestuur Paperclip Velp,
De Jubileumcommissie

De aanmeldingsdatum is inmiddels verstreken.
Voor eventuele vragen?
Gradus Jeurink 026-8484254