paperclip ext

Adressen en telefoonnummers

Contactgegevens:

Adres            Eiberstraat 14-16, 6883 EJ Velp
Telefoon       026 3640366
E-mail            info@paperclipvelp.nl
Website         www.paperclipvelp.nl

Algemene informatie
Dhr. Gerard. Jeurissen, secretaris, tel. 0313 415663 | mail

Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator cursussen
Coördinator activiteiten
Coördinator PR en ICT
Technische zaken

Naam

dhr. Aat Buitenhuis
dhr. Gerard Jeurissen   
dhr. George van Gorkum
mw. Nanny Schmidt
mw. Willie Wielinga
dhr. Heimen de Vries
dhr. Jaap Veldhuis

Bankrekening

ING  NL80 INGB 0008 4061 52, t.n.v. Stichting De Paperclip Velp

Vakanties

Tijdens de vakanties worden geen cursussen gegeven. De activiteiten gaan gewoon door, behalve in de zomerstop.

Voorjaarsvakantie     25 februari tot en met 3 maart 2019
Meivakantie                29 april tot en met 5 mei 2019
Zomersluiting             29 juni tot 12 augustus