paperclip ext

Adressen en telefoonnummers

Contactgegevens:

Adres            Eiberstraat 14-16, 6883 EJ Velp
Telefoon       026 3640366
E-mail            info@paperclipvelp.nl
Website         www.paperclipvelp.nl

Algemene informatie
Mw. Lidy van Mourik, secretaris

Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator cursussen
Coördinator activiteiten
Coördinator PR en ICT
Technische zaken
Facilitaire zaken

Naam

dhr. Aat Buitenhuis
Mw. Lidy van Mourik   
dhr. George van Gorkum
mw. Nanny Schmidt
mw. Willie Wielinga
dhr. Heimen de Vries
dhr. Jaap Veldhuis
dhr. Cees Ursem

Bankrekening

ING  NL80 INGB 0008 4061 52, t.n.v. Stichting De Paperclip Velp

Vakanties

Tijdens de vakanties worden geen cursussen gegeven. De activiteiten gaan gewoon door, behalve in de zomerstop.

Zomersluiting           29 juni t/m 11 augustus 2019
Najaarsvakantie        14 tot en met 18 oktober
Kerstvakantie            23 december 2019 tot 6 januari 2020