Hartelijk dank voor Uw inschrijving. 

Wij hebben uw aanmelding ontvangen.
Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan of het aantal inschrijvingen het maximum overschrijden dan wordt u daarover geïnformeerd.
Uw inschrijving is volledig als u het verschuldigde lesgeld voor 1 september 2018 heeft voldaan.

Het cursusgeld dient vóór 1 september a.s. te zijn ontvangen op bankrekening:
NL 80 INGB 0008 4061 52 t.n.v. penningmeester Paperclip.

Vriendelijke groet,
De Paperclip Velp

Zaterdag 1 september OPEN HUIS van 14.00 – 16.00 uur
Komt u ook ?
De koffie staat klaar !