Klik om te openen

Dit is jaargang 39 nummer 1 van de Paperclipper. U had misschien jaargang 38 nummer 2 verwacht, nummer 1 verscheen immers altijd voor het begin van het schooljaar en nummer 2 voor het vervolg na de kerstvakantie. Secretaris en penningmeester vonden dat onhandig, want hun verslag- en boekjaar begint op 1 januari. Daarom voortaan Paperclipper nummer 1 bij het begin van een kalenderjaar.

We hebben opgezocht hoe het begonnen is. Eerst was er de oprichting van ons Ontmoetingscentrum op 16 november 1977. Pas bijna een jaar later verscheen het eerste blaadje: gestencild, twee A-viertjes, zonder jaargang of nummer. Het heette PROGRAMMMA 1978, met het cursusaanbod voor september tot eind december. Daarna werd onder de naam WIJKKRANT geprobeerd ieder kwartaal een nummer uit te geven.

Iets minder ambitieus werd het uiteindelijk PaperClipper”, tweemaal per jaar en nummer 1 steeds aan het begin van een cursusjaar. De veranderde nummering zal u waarschijnlijk een zorg wezen. Als er maar een mooi aanbod van cursussen en activiteiten is. De redactie zorgt graag dat u daarover leest in uw Paperclipper, op groot formaat en in full colour.