Extra cursus Velpologie "over de geschiedenis van Velp"

Deze cursus wordt in samenwerking met de OUDHEIDKUNDIGE KRING RHEDEN-ROZENDAAL georganiseerd.

Velpologie

Op 2 september jl. was de cursus “zeer snel volgeboekt”. Uit de drukte op de website van De Paperclip kunnen we opmaken dat een grote groep achter het net heeft gevist. We hebben daar geen namen en/of gegevens van. De cursusleiders zijn bereid gevonden om de lessen een 2e keer te geven op donderdag middagen.

De inhoud en sprekers:

1 oktober. “Tussen IJssel en Posbank” over de vorming van het landschap waarin Velp zal ontstaan. Over ijstijden, loop van de rivieren/beken, biosfeer en eerste bewoners.

Spreker: Walter de Wit. Kenner van de streek. Meer dan 25 jaar beheerder van Natuurmonumenten in Nationaal Park Veluwezoom.

22 oktober.  “7 buurtschappen”: over de vroege geschiedenis van Velp, de eerste vestigingen. 

Spreker: Frank Keverling Buisman; archivist, rijke ervaring als rijksarchivaris In Drenthe en Gelderland, directeur van het Gelders Archief. Ooit leerling van het Rhedens Lyceum (gym A)”.

29 oktober. “Velp villadorp in Gelders Arcadië. Aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde Velp zich tot gewilde vestigingsplaats voor welgestelden. De aanwezigheid van landgoederen, buitens, een nieuwe villawijk en een prachtige natuur droegen daaraan bij.

Spreker: Willem Huetink, studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit en was dertig jaar geschiedenisdocent aan ‘Het Rhedens’ in Rozendaal. Al geruime tijd redactielid van de Arnhemse Monumentenreeks van de Stichting Monuscript.

12 november. “Verzuiling en ontzuiling in Velp” over de eerste decennia na de tweede wereldoorlog.

Spreker: Ben Zonderland, groeide in die jaren op in het katholieke deel van Velp, studeerde sociale geografie aan de Radboud Universiteit en was jarenlang geliefd aardrijkskunde docent op het Liemers College te Zevenaar.

26 november.  “Velp vanaf de 70’er jaren”; Over de meer recente geschiedenis.

Spreker: Hans Witt. Ook een geografische achtergrond en tot voor kort directeur van vmbo ’t Venster en de ISK (Internationale schakelklassen) in Arnhem. Vanaf de jaren 80 lange tijd raadslid in de gemeente Rheden.

Deze cursus is bedoeld voor eenieder die meer wil weten over hoe het dorp Velp is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. Leuk voor mensen die al jaren hier wonen, maar zeker ook voor nieuwkomers!

Locatie:           Ontmoetingscentrum De Paperclip, Eiberstraat 14, 6883EJ Velp
Tijd:                 donderdagmiddag 14:45 uur inloop,
                         start 15.00 uur,
 pauze om 15:45 uur, 16.00 – 16:45 uur tweede deel.
Data:               1, 22, 29 oktober en 12 en 26 november. (N.B. 22 okt is op een andere dag dan de avondcursus)
Kosten:            € 37,50, korting 50% voor houders Gelre pas

Let op: aanmelding is gesloten.