Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis
Theo van Doesburg, Simultane contra-compositie
Duane Hanson, Derelict woman, 1973

Kunstgeschiedenis – het Interbellum en de periode na WO2

We beginnen met vier bijeenkomsten waarin de verschillende kunstontwikkelingen in Europa tijdens het Interbellum worden behandeld. De politieke en economische ontwikkelingen in Europa riepen bij kunstenaars uiteenlopende reacties op. In Nederland bijvoorbeeld documenteerden schilders van het realisme de crisis of zochten creatief naar wegen om de crisis te overwinnen. Het idealistisch wereldbeeld van abstract werkende kunstenaars als van De Stijl had evenwel standgehouden. Dit krachtenveld tussen realisme en abstractie liet geen kunstenaar onberoerd!

Daarna gaan we naar de periode na de tweede wereldoorlog, waarin kunstenaars zich langs zowel de abstracte als langs de figuratieve lijn ontwikkelden. Abstractie en figuratie fungeerden naast elkaar, waarbij de toegepaste media zich enorm uitbreidden. In de hedendaagse kunst heersen geen vaststaande normen meer, en grenzen van kunstdisciplines worden regelmatig overschreden.  Ook is er geen sprake meer van dominantie van Westerse kunst. Dit is het onderwerp in de volgende vier lessen

Maximaal 20 deelnemers

Code           821
Docent        Inge van Velzen
Kosten        € 80,- voor 8 lessen
Tijd             maandag 14.00 – 16.00 uur
Data            13, 20, 27 januari − 3 februari – 2, 9, 16, 23 maart
Start            maandag 13 januari
Info              Willem Franken tel. 026 7370148

Deze cursus delen met een kennis?
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Cursus vol, u kunt niet meer inschrijven