Open Huis – zaterdag 31 augustus, 14.00 – 16.00 uur

 

Op deze middag zijn medewerkers en docenten aanwezig om te laten zien wat De Paperclip te bieden heeft en nadere inlichtingen te geven over cursussen, workshops en activiteiten. Iedereen is welkom, koffie en thee staan klaar!

 

Aanmelden, voorinschrijven en betalen

Er zijn twee mogelijkheden om u aan te melden. Tijdens het Open Huis van 31 augustus kunt u zich op de Paperclip-locatie inschrijven. Natuurlijk kunt u zich ook inschrijven via de website, vanaf het moment dat de nieuwe folder over ons programma is verschenen (12 augustus). In beide gevallen geldt dat de aanmelding pas geldig is wanneer ook betaald is.

 

Wel of niet doorgaan

De week na het Open Huis worden alle geldige aanmeldingen bekeken door de cursuscommissie en wordt beslist of er voldoende aanmeldingen zijn om te cursus te laten doorgaan. Als u niets van ons hoort, gaat uw cursus gewoon door; dus: “geen bericht is goed bericht”. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd en het inschrijfgeld geretourneerd. Bij een teveel aan inschrijvingen bepaalt de cursuscommissie wie kan deelnemen. De afvallers krijgen vervolgens hun geld geretourneerd.

 

Extra kosten, terugbetaling

Kosten voor leerboeken, materiaal en consumpties zijn niet inbegrepen. Niet gevolgde lessen worden niet terugbetaald. Slechts bij “aantoonbare overmacht” kunt u geld terugontvangen na aanmelding. We voorkomen hiermee dat er (te) lichtvaardig wordt afgezegd en een cursus voor anderen daardoor niet kan doorgaan.

 

 

Het totaalbedrag dient uiterlijk 31 augustus 2019 te zijn overgemaakt op banknummer:

NL80 INGB 0008 4061 52, t.n.v. penningmeester stichting ontmoetingscentrum De Paperclip.